Aktualności

Pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO)

Post dodany: 2017-12-08

Informujemy, że  1 grudnia 2017r  między Powiatem Kolbuszowskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizowanie przez naszą poradnię zadań, z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”.  Na obszarze naszego powiatu pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO). Działalność WOKRO przewidziana jest na 5 lat (2017 – 2021).