Druki do pobrania

Kontakt

ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa
FAX/Rejestracja
 (17) 2271 -156,

BIP

Statystyki

Odwiedziło nas 992378 osób

Rejon działania

Rejon poradni :

 

Nazwa rejonu objętego zasięgiem działania poradni

Przedszkola

Szkoły podst.

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjal.

    Ogółem

Liczba plac.

Liczba dzieci

Liczba plac.

Liczba dzieci

Liczba plac.

Liczba dzieci

Liczba plac.

Liczba dzieci

Liczba plac.

Liczba dzieci

Kolbuszowa

Cmolas

Dzikowiec

Majdan Królewski

Niwiska

Raniżów

   7

   3

   6

   2

   5

   5

488

100

 187

  67

156

208

11

 7

 6

 7

 7

 6

1.356

   571

   364

   719

   371

   374

  5

  2

  2

  1

  1

  2

  763

  257

  219

  297

  175

  222

4

1.260

 

27

12

14

10

13

13

3.867

   928  

   770

 1.083

   702

   804

Razem

 28

1.206

44

3.755

13

1.933

4

1.260

89

8.154

 

                                                                                                                                            Dzieci 0-5 r.ż -                    3.785

                                                                                                                                                     OGÓŁEM  :               11.939