Prowadzimy


Badania diagnostyczne;
Terapie;
Psychoedukacje;
Doradztwo zawodowe;
Szkolenia dla nauczycieli i rodziców;
Konsultacje;
Interwencje w środowisku;
Zajęcia warsztatowe dla uczniów;
Działalność informacyjną;
Działalność profilaktyczną;
Mediacje.