O poradni

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś i pracownicy PPP w Kolbuszowej 2013

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej jest specjalistyczną placówką oświatową funkcjonującą od 1970 r. Swoim działaniem obejmuje rejon Powiatu Kolbuszowskiego. Od początku swego istnienia stawiała w centrum uwagi dziecko i jego dobro.

Dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom zapewnia pomoc i opiekę na poziomie zgodnym ze współczesną wiedzą, poszanowaniem godności osobistej oraz dyskrecję i prywatność. Corocznie diagnozuje około 1800 osób.

W poradni pracuje jedenastoosobowa kadra specjalistów, świadcząca pomoc z zakresu:

- psychologii;

- pedagogiki;

- logopedii;

- doradztwa zawodowego.