Punkt konsultacyjny

  • Cele i zadania punktu konsultacyjnego

Kontakt

ul. 11-go Listopada 10,

36-100 Kolbuszowa

FAX/Rejestracja

 (17) 2271 -156,

 

Druki do pobrania

Statystyki

Odwiedziło nas 889478 osób

Rozpoczynamy kolejny rok zadań w ramach Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

Post dodany: 2019-01-08

Rozpoczynamy kolejny rok zadań w ramach Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego
W dniu 1 grudnia 2017. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim, a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie naszego powiatu na lata 2017-2021.
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej  powierzono naszej Poradni.
Do zadań ośrodka należy w szczególności:
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Ośrodek może też:
1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

W ubiegłym 2018 roku kompleksowym wspomaganiem w ramach zadań OKRO objęto troje dzieci, ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością, w wieku 2 lata, 2,5 roku i 5 lat. Dzieci mieszkają na terenie powiatu kolbuszowskiego. Łącznie zrealizowano 216 godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem i rodzicem.  Prowadzono terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zajęcia z oligofrenopedagogiem, specjalistami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i z zakresu autyzmu. Dwoje dzieci miało zajęcia z fizjoterapeutą.  Działania w ramach ośrodka monitoruje dyrektor poradni.
Na terenie poradni został uruchomiony raz w miesiącu Bezpłatny Punkt Konsultacyjny dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z małymi dziećmi.
W ramach projektu nasza poradnia pozyskała kwotę 15 tys. zł. Zakupiono specjalistyczny sprzęt terapeutyczno-dydaktyczny jako wyposażenie sali doświadczania świata.
Obecnie rozpoczynamy kolejny rok pracy. Rodziców zainteresowanych działaniami ośrodka zapraszamy do naszej poradni w godzinach otwarcia. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 17-2271-156. Terminy przyjęć w ramach Punktu Konsultacyjnego można znaleźć na stronie internetowe; www.poradnia.kolbuszowa.pl

Dyrektor PPP w Kolbuszowej
Dorota Frankiewicz