Druki do pobrania

Kontakt

ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa
FAX/Rejestracja
 (17) 2271 -156,

BIP

Statystyki

Odwiedziło nas 992353 osób

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej !

Post dodany: 2020-05-05

Zdaniem MEN od 06 maja br.  jest  potrzeba powrotu do stacjonarnej pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych :

„Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie.

 Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość”.

W związku z powyższym/po uzgodnieniu z organem prowadzącym/od 11 maja br.w PP-P w Kolbuszowej  wznawiamy przyjęcia dzieci na diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedycznę oraz w zakresie doradztwa zawodowego.

Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci i uczniowie, którzy po raz pierwszy trafiają do naszej placówki !!

Będziemy jednak kontynuować wydawanie orzeczeń i opinii na podstawie posiadanych przez rodziców wyników diagnoz zewnętrznych  lub badań wcześniej przeprowadzonych w tutejszej poradni /prosimy o bieżący kontakt telefoniczny w tych sprawach/.

Do odwołania wstrzymane są terapie w budynku poradni /kontynuujemy zdalnie/.

                 W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest osobisty kontakt terapeutyczny z psychologiem/po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu/.

W PP-P w Kolbuszowej przygotowano  wewnętrzne procedury bezpieczeństwa :

·Zapewniono środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania , dezynfekcji pomieszczeń,ciągów komunikacyjnych, sprzętu, pomocy terapeutycznych  i narzędzi diagnostycznych / o ile to jest możliwe/.

 

.

·  Zaopatrzono pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej typu : jednorazowe rękawiczki, maseczki / przyłbice.

·Ograniczono przebywanie w placówce osób z zewnątrz, np. dostawców, sewisantów...Zadbano o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z tymi osobami /dezynfekcja przy wejściu głównym do budynku/.

·Opracowanoprocedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid-19 i  poinstruowano kadrę , jak należy je stosować.

·Do placówki nie  przychodzą nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

·Zadbamy  o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego 1,5- -2 metrów.

W sytuacji zadaniowej z dzieckiem może się okazać, że będziemy musieli ten dystans skrócić.

 

·  Terminy wizyt  tak ustalimy, aby do maksimum ograniczyc kontakt z innymi klientami poradni.

 

RODZICU !!!

 

 • Udostępnione jest boczne wejście do placówki /od strony rynku/. Drzwi są zamknięte . Pracownik wyjdzie po każdą umówioną osobę. Proszę nie wchodzic głównym wejściem do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
 • Do poradni może zgłosić się jeden rodzic z dzieckiem /po wcześniejszym ustaleniu terminu/.
 • Przejdziecie dezynfekcję rąk /poinformuj dziecko o tym wcześniej, aby nie było zaskoczone/.
 • Proszę zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.Każdy rodzic powinien  mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.
 • Można przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.Ty również musisz być zdrowy tj. bez objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem.
 • Nie przychodż, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Dopilnuj, aby Cię posłuchało.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust,  i nie podawało ręki na powitanie.Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  Ty także powinieneś je stosować dając dziecku dobry przykład.
 • Zachowaj społeczny dystans 2 metrów z osobą diagnozującą.
 • Przychodż jedynie wtedy, kiedy jest taka potrzeba ! Priorytetem dobro i bezpieczeństwo dziecka, ale zadbaj też o wszystkich dookoła i samego siebie.
 • Bądż punktualnie, aby Twoje dziecko nie spotykało się z innymi w poczekalni lub pokoju badań.

po Dyrektor P P-P w Kolbuszowej

Elżbieta Mikołajczyk