Druki do pobrania

Kontakt

ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa
FAX/Rejestracja
 (17) 2271 -156,

BIP

Statystyki

Odwiedziło nas 992365 osób

Ochrona danych osobowych

Post dodany: 2018-07-04

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub   e-mail: pppkolbuszowa@onet.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Konrada Śliwę z którym można się kontaktować poprzez email: iod@kolbuszowski.pl lub telefonicznie pod numer 729971609
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Przetwarzanie to jest wykonywane w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
  5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celach statystycznych.
  6. Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.