Druki do pobrania

Kontakt

ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa
FAX/Rejestracja
 (17) 2271 -156,

BIP

Statystyki

Odwiedziło nas 992389 osób

KOMUNIKAT

Post dodany: 2020-04-26

Nastąpiła kolejna zmiana w organizacji pracy PP-P w Kolbuszowej !!!

Od dnia 27 kwietnia br.straciły aktualność numery telefonów i adresy poczty elektronicznej podane w poprzednim  komunikacie, gdyż pracownicy dostępni są codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00-15.30 / w trybie rotacyjnym /.

Udzielamy teleporad :

                                  Sekretariat:  (17) 2271-156 ,     691-920-909

                                  Psycholog: (17) 7445-727, (17) 7445-726

                                  Pedagog: (17) 7445-716

                                  Logopeda: (17) 7445-788

                                  Doradca zawodowy: (17) 7445-727

                                  Dyrektor: (17) 7445 -725

 

Kontaktujemy się on-line:

                                   poradypppkolbuszowa@onet.pl

                                   pppkolbuszowa@onet.pl

Nadal nie jest prowadzona bezpośrednia diagnoza i terapia (w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt).

  Klienci obsługiwani są w punkcie podawczym  przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, gdzie odbywa się składanie dokumentów, które trafiają na 48-godzinną kwarantannę.

 Dopiero po tym czasie są przekazywane do poradni. 

Na bieżąco prowadzimy działalność orzeczniczą (posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się wg potrzeb). Wydajemy również opinie na podstawie wcześniej przeprowadzonych diagnoz.

 W związku z tym prosimy o przekazywanie dokumentacji i wniosków w wersji elektronicznej (skany dokumentów przesłane na adres pppkolbuszowa@onet.pl )  lub pocztą tradycyjną  na adres poradni.

W razie potrzeby  pracownicy poradni będą  kontaktować się z Państwem telefonicznie , aby wspólnie  omówić i  ustalić  proponowane formy pomocy pośredniej , zadbać o przestrzeganie procedur wydawania dokumentów.

          Apeluję do Rodziców , Nauczycieli, Wychowawców o analizę posiadanych przez Państwa orzeczeń i opinii.

Jeżli ich ważność kończy się z rokiem szkol. 2019/2020 już można ubiegać się o ponowne .

Dla osób wnioskujących po raz pierwszy, a nie posiadających kompletnych wyników badań psychologiczno-pedagogicznych i lekarskich zastosowana będzie inna procedura ustalona po wcześniejszych konsultacjach telefonicznych.

p.o.dyrektor PP-P w Kolbuszowej

Elżbieta Mikołajczyk